آیا #امام_رضا (ع) را در جناح مقابل خویش تعریف کرده اند؟!


آن هنگام که مفاهیم وارونه شوند و به سبب سیاست بازی مکاران مطابَق مفاهیم را در بازار مکّاره ی خویش و بر حسب قوم و قبیله و امیال شخصی باز تعریف و تفسیر می¬کنند، نتیجه این می¬شود که انتقاد به ساحت مبارک آقایان و مدیران منتسبشان مساوی با بی هویتی و بی سوادی و بی شناسنامه بودن و بی عقل بودن و ده ها صفت دیگر اما نه تنها انتقاد معصومین جایز است که جدیدا طرفدارانشان اهانت به ذوات عصمت را هم جایز دانسته اند.

اینکه مفلوک هرزه نویسی چون میراسماعیلی به مقام عصمت جسارت کرده، هرزه نویسی می¬کند که ظاهرا هم بار نخستش نبوده، نشان از تهی بودن و خبث درونی اش است و پی گیری دستگاه های نظارتی را می طلبد و الا تو دهنی زدن به مفلوکان بی مقداری چون وی از ناحیه مردم مسلمان نه اتفاق جدیدی است و نه معونه ای دارد کما اینکه در گذشته بودند هتاکانی که به دست همین ملت مسلمان ادب شدند. اما مسئله مهمتر سکوت روزنامه های متصف به قبیله ی همین فرد هتاک است. روزنامه هایی که همگی به طور واحد اتفاق سناریو گونه برخورد گشت ارشاد با یک زن بدحجاب را در بوق و کرنا کردند، که البته اینگونه کوه از کاه ساختن ها و تبدیل سناریوها به چالش ها و بلکه بحران های اجتماعی و خوراک رسانه ای برای غرب ساختن از سوی آنها سابقه ای دیرینه دارد، اینک همان روزنامه ها در مقابل اهانت خبرنگار اصلاح طلب سکوت کرده اند. شاید در گیر و دار بازی های سیاسی، امام رضا (ع) را در جناح مقابل خویش تعریف کرده اند و گمان برده اند حال که امر دائر شده بین حمایت از هم حزبیشان و ماست مالی گناهش و بین حمایت از امام رضا بهتر است که جانب هم قبیله خویش را بگیرند.

والله امام رضا(ع)، #امام_هشتم همه شیعیان است و مقام عصمت اجل از این بازی های قبیلگی است، پس اگر هنوز هم زره ای عرق دینی و حب اهل بیت در درونتان زنده مانده نباید با سکوتتان مهر تائیدی بر بی شرمی هرزه نویس مفلوکی شوید و ارزش و آبروی خودتان را بر باد دهید.

✅ آی دی اندیشه نو در ایتا ، آی گپ و سروش:
@andisheyeno
✅ به اندیشه نو بپیوندید:
تلگرام:
@moazenian

منتشرشده توسط

داود موذنیان

مقالات و یادداشتهای یک طلبه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.