photo_2018-02-25_00-25-06

🔹 اعتراض بماهو اعتراض یا اعتراض برای احقاق حق؟

خیابان ها که شلوغ شد، شورای شهر تهران اعلام کردند، که محلی برای #اعتراضات مردمی تعیین می کنند. برخی از فعالان و بزرگواران دغدغه مند نیز انتقاد کردند که چرا این وعده در حد حرف باقی مانده و بدان عمل نمی کنید. گویا فلسفه اعتراض صرفا اعتراض بماهو اعتراض است! نه اینکه اعتراض به جهت رسیدن به حق و حقوق. شاید کسی به این حرف خورده گیرد که این سخن شما ناقض روحیه مطالبه گری است. در جواب می گویم که من مخالف مطالبه گری نیستم که به شدت هم موافقم. اما آنچه که مقصود است این است که آیا اعتراض صرفا برای اعتراض هدف است یا اعتراض برای احقاق حق؟ از شورای شهر بیش از این توقعی نمیرود که فلسفه اعتراضات را تنها به اعتراض بماهو اعتراض تقلیل دهد و حتی با رفتارهای پوپولیستی و بستن دهان عوام الناس برای اعتراضات مکانی هم در نظر گیرد تا زین پس اعتراضات در همان جا انجام و بعد از سر و صدا کردن و خالی شدن عقده ها همانند بچه های خوب به خانه هایمان رویم!! اما جای تعجب است که چرا برخی از دغدغه مندان اجتماعی از این حربه نوعی استقبال کرده اند و به جای آنکه انتقادشان به جهت برآورده نشدن حقوق اعتراض کنندگان باشد، به اینکه چرا شورای شهر به وعده خویش در جهت تخصیص مکانی برای اعتراضات عمل نمیکند انتقاد دارند!!

✅ به کانال تلگرامی اندیشه نو بپیوندید: ( اینجا )

منتشرشده توسط

داود موذنیان

مقالات و یادداشتهای یک طلبه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.