دنیای کوچک سلبریتی ها

 

منتشر شده در خبرگزاری رسا؛
زلزله کرمانشاه تلخی¬ها و مصیبت¬های زیادی را برای اهالی آن دیار به همراه آورد اما آنچه که این تلخکامی¬ها را دوچندان کرد و غم و اندوهی افزون بر مصیبت¬های بلایای طبیعی شد رفتارهایی بود که از سوی مسئولین و برخی #سلبریتی¬ها صورت گرفت. مردم باغیرت کرمانشاه شاید به مرور زمان سختی و مصیبت زلزله را فراموش کنند اما بدقولی¬های مسئولین و بدتر از آن خیانت در امانت برخی سلبریتی¬ها را هرگز!
🔺سلبریتی¬های فرصت طلب
لازم به تذکر است که مخاطب سخن این نوشتار همه چهره¬ها نیست، چه اینکه بسیاری از آنان در حد استطاعت برای کمک به مردم آسیب دیده تلاش کرده و می¬کنند، بلکه روی سخن با آن عده از سلبریتی¬هایی است که فرصت¬طلبانه به بهانه کمک به مردم زلزله زده و با استفاده از احساسات و البته غفلت و سادگی برخی از هوادارانشان وارد میدان شده، مبالغ کلانی را جمع آوری و در حسابهای شخصی نگه داری می¬کنند. مبالغی که قرار بوده به گوشه¬ای از زخمهای آسیب دیدگان زده شود، اما به کام عده¬ای فرصت طلب فرو رفت. سلبریتی-هایی که نقاب خیّر بودن بر چهره زده و با ژست¬های بعضا #روشنفکری و با شعارهای انسان دوستانه عوام فریبی می¬کردند و یا در سخنرانی¬های خویش وعده¬های رنگانگی چون احداث دهکده امید می¬دادند اینک نقاب از چهره آنان برگرفته شده و مردم با چهره¬ایی کریه روبرو می¬گردند که حقیقت پشت نقاب آنان بوده و تنها حدف آنها سوء استفاده از احساسات مردم و حال و روز مصیبت زده مردم زلزله زده بوده است. این عمل آنها مصداق بارز خیانت در امانت است که در آیه شریفه: «اِنَّ الله یأ مُرکـُم اَن تُودُّوا الاَمانات اِلی اهلِها» نهی شده و طبق قوانین حقوقی مجازات دارد. در حدیثی از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله مىخوانیم که فرمود: «لا ایْمانَ لِمَنْ لا امانَهَ لَهُ؛ کسى که امانت را رعایت نمىکند ایمان ندارد».
این سلبریتی¬های فرصت طلب که به زعم خویش از آب گل آلود ماهی صید کرده¬اند اینک باید به خاطر اقدام غیر شرعی بلکه غیرانسانی خود در برابر مردم و هوادارانشان و به خصوص مردم زجر دیده کرمانشاه که به بهانه کمک به آنها و از مصیبت آنها به نفع خویش سوء استفاده کرده¬اند جوابگو باشند.
🔺اگر دین ندارید حداقل آزادمرد باشید!
آقایان سلبریتی اگر دین ندارید حداقل حرّیت داشته باشید! این عمل شما نه تنها منافی شرع مقدس و تقواست که منافی انسانیت، حرّیت و آزادگی است. اینکه فرد یا افرادی مصیبت و زجر مردمی را شاهد باشند و نه تنها برای کمک به آنها اقدامی نکنند که از زجر و آوارگی آنها کیسه¬ای برای خود بدوزند نشانه نهایت رذالت است.
🔺درس عبرت
اما این اتفاق که متاسفانه از سوی عده¬ای مسبوق به سابقه بوده باید درس عبرتی برای مردمی شود که فریب سخنان برخی سلبریتی¬ها را خورده و مبالغ خویش را به دست آنان می¬سپارند. همچنین مردم از مسئولین امر و قوه قضاییه به جد انتظار دارند که با اینگونه افراد بدون هیچ مماشاتی برخورد کرده و مجازات شوند تا درس عبرتی باشد برای فرصت طلبان دیگر.