شایعه‌سازی دشمنان دین در کربلا و تبلیغات امروز

اشاره

اربعین یادآور گردن کشی باطل علیه حق است، یادآور فریاد «من ناصر ینصرنی». یادآور محرم، ماهی که در آن خون محبوب‏ترین سلالۀ آدم توسط پست‌ترین و شقی‏ترین افراد، مباح شمرده شد. ابن مرجانه در این ماه مردم کوفه را در مسجد جمع و سخنرانی کرد و ضمن آن، مردم را برای شرکت در جنگ با امام حسین% تشویق و ترغیب کرد. وی فتوای «شریح قاضی» مبنی بر مباح بودن خون امام حسین% را برای مردم قرائت کرد و دستور داد تا همۀ راه‌های ورودی و خروجی کوفه را ببندند.

ابن مرجانه در ضمن سخنرانی خود گفت: اى مردم! شما آل ابى سفیان را آزمودید و آنها را چنان که مى‏خواستید، یافتید! و یزید را مى‏شناسید که داراى سیره و طریقه‏اى نیکو است! و به زیر دستان احسان مى‏کند! و عطایاى او بجاست! و پدرش نیز چنین بود! و اینک یزید دستور داده است که بهرۀ شما را از عطایا بیش‏تر کنم و پولى را نزد من فرستاده است که در میان شما قسمت کرده و شما را به جنگ با دشمنش حسین بفرستم! این سخن را به گوش جان بشنوید و اطاعت کنید.

او پس از این سخنرانی دستور داد تا در تمام شهر اعلام کنند که مردم براى حرکت آماده باشند و خود و همراهانش به سوى نخیله حرکت کردند و حصین بن نمیر و حجار بن ابجر و شبث بن ربعى و شمر بن ذى‏الجوشن را به کربلا گسیل داشت تا عمربن سعد را در جنگ با حسین% کمک کنند.[۱] ادامه خواندن شایعه‌سازی دشمنان دین در کربلا و تبلیغات امروز