بازی‌های رایانه‌ای از جهت‌دهی به افکار تا خدمت به استعمار نوین

منتشر شده در روزنامه کیهان؛ برای خواندن این یادداشت کلیک کنید: ( اینجا )

بازنشر در خبرگزاری تسنیم ( اینجا )

یی