“گران شدن” برای مردم، “نگران نشدن” برای مسئولان

منتشر شده در خبرگزاری رسا ؛

پدیده­های اقتصادی قدرت تاثیر، تغییر و به چالش کشیدن بسیاری از مسائل دارند. این قدرت تاثیرگذاری به علت پیوند مولفه­ها و نتایج اقتصاد با کثیری از مقولات دیگر همانند سیاست، جامعه، نظام خانواده و … است. وقتی که یک رخداد اقتصادی در جامعه به وقوع می­پیوندد، بر فرد، خانواده، اجتماع و حتی در سطوح بین الملی هم تاثیرگذار خواهد بود. از این رو انکار این تاثیر و تأثر بسیار ساده اندیشی به نظر می­رسد. فرهنگ نیز از آن جمله مقولاتی است که در بسیاری از ابعاد خویش همانگونه که می­تواند بر اقتصاد مؤثر واقع شود، متأثر از نتایج آن نیز هست.

*پدیده گرانی

یکی از این پدیده­های اقتصادی که تاثیرات منفی در نظامات فرهنگی جامعه را به همراه دارد معضل گرانی است که بسان یک اهرم در بروز و یا تشدید بسیاری از آسیب­ها و ناهنجاری­های فردی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی عمل خواهد کرد. البته بروز این آسیب­ها در طبقات مختلف جامعه متفاوت خواهد بود برای نمونه در اقشاری که از لحاظ اقتصادی در سطح کلانی به فعالیت مشغولند، پیامدهای اقتصادیِ موضوع آشکارتر خواهد بود اما در مورد اقشار متوسط و کم درآمد ناهنجاری­های فرهنگی و اجتماعی نمود بیشتری پیدا خواهد کرد.

برای نمونه، پدری را در نظر بگیرید که با درامدی کم نتواند خواسته­های کودکانه کودک خویش یا حداقل حوائج نوجوان و جوانش را برطرف کند و همیشه در مقابل خانواده خویش احساس شرمندگی کند. جوانی که بخاطر نداشتن شغل و درامدی مناسب و از سوی دیگر بدلیل عدم ثبات در بازار و گرانی­های روز افزون جرئت اقدام برای تشکیل خانواده پیدا نمی­کند. دخترانی که بواسطه عدم رغبت پسران به امر ازدواج بدلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی و گرانی­های ابصار گسیخته مجرد باقی مانده و هرگز طعم شیرین مادر شدن را نمی­چشند و از این حق طبیعی محروم می­شوند. زوجینی که به دلیل نگرانی­های معیشتی ناشی از افزایش بی­رویه تورم هرگز به فکر فرزند آوری نمی­افتند. خانواده­هایی را بنگرید که قادر به تأمین سه وعده غذایی نیستند و کودکانی که شب با شکمی گرسنه سر بر بالین می­نهند در حالی که با فاصله ی نه چندان زیادی از آنها در همان شهر افرادی زندگی می­کنند که در برج­های چندین میلیاردی، غرق در زندگی­های لاکچری از فرط پرخوری مستانه عربده می­کشند. اینها همه گوشه­ای از ناعدالتی­های اجتماعی است که وضعیت نامطلوب اقتصادی و افزایش ابصارگسیخته گرانی آن را رقم می­زند. ادامه خواندن “گران شدن” برای مردم، “نگران نشدن” برای مسئولان